2011 &מquot כל הזכויות שמורות לחברת ענבר בטיחות בדרכים בע;©

No Frame

פרויקטים / ניסיון תעסוקתי

- קבלן ראשי לביצוע עבודות הקמה ואחזקה של מעקות בטיחות והתקני תנועה ובטיחות עבור החברה

.2003-2011&מ - נתיבי ישראל, מרחבים מרכז וצפון בשנים quotהלאומית לתשתיות תחבורה בע;א

.2006-2011- קבלן ראשי לביצוע עבודות תחזוקה והתקנה של מעקות בטיחות עבור עיריית ירושלים בשנים

- קבלן משנה לביצוע הסדרי תנועה זמניים וצוותי אבטחה עבור חברת סולל בונה בפרויקטים עבור

.2004-2006&צ( בשנים quotנתיבי ישראל )מע;מ

- קבלן ראשי לביצוע שרותי הסדרי תנועה זמניים ואספקת צוותי אבטחה עבור חברת חשמל לישראל

.2004-2006לעובדי אחזקת רשת מחוז דן בשנים ל

- ביצוע עבודות אספקה והתקנה של מעקות בטיחות בתקן אירופאי עבור קבלנים ראשיים בפרויקטים

&מ- נתיבי ישראל.quotשבפיתוח עבור החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע;א

&מ -נתיבי ישראל.quot- ביצוע הסדרי תנועה ובטיחות בפרוייטים של החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע;

&מ -נתיבי ישראל.quot- סימון כבישים בפרויקטים עבור החברה הלאומית לתשתיות תחבורה בע;

.2008 - 2013&א- יפו quot- קבלן ראשי לביצוע עבודות סימון כבישים עבור עיריות ת;

.2012 - 2013- קבלן ראשי לביצוע עבודות סימון כבישים עבור עיריית בני ברק

.2012 - 2013- קבלן ראשי לביצוע עבודות סימון כבישים עבור עיריית רמת גן